Sale!

จำนวนและตัวเลข เล่ม 1 (3-4 ปี)

฿45.00

8858736 509357 ภาพสี่สีทั้งเล่ม

จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว

ภาพ 4 สีสวยงาม

สำหรับอายุ 3-5 ปี

Description

8858736 509357 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว

การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขจำนวน 1-5 การเปรียบเทียบจำนวนเท่ากัน-ไม่เท่ากัน การเขียนตัวเลขแทนค่าจำนวน 1-5Exclusive products

Special category of products
X