Sale!

บทสวดมนต์

฿9.00

แบบสวดมนต์ไว้พระสำหรับนักเรียนตอนเช้า

บทสวนมนต์ในวันสุดสัปดาห์

พิธีไหว้ครู

บทสวดมนต์สำหรับเด็กอนุบาล

บทสวนมนต์ก่อนนอน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำอาราธนาศีล-คำอาราธนาธรรม

คำอาราธนาพระปริตร

คำถวายต่างๆ

 

Description

ตามระเบียบว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 64 หน้า

แบบสวดมนต์ไว้พระสำหรับนักเรียนตอนเช้า

บทสวนมนต์ในวันสุดสัปดาห์

พิธีไหว้ครู

บทสวดมนต์สำหรับเด็กอนุบาล

บทสวนมนต์ก่อนนอน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำอาราธนาศีล-คำอาราธนาธรรม

คำอาราธนาพระปริตร

คำถวายต่างๆ

 Exclusive products

Special category of products
X