Sale!

ชุดเตรียมความพร้อม/จำนวนและตัวเลข (8 เล่ม)

฿299.00

ชุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาตร์ 3 เล่ม ทักษะปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ฝึกความพร้อมให้ลูกน้อยรอบด้าน เช่น การแยกประเภทสิ่งของ เรียนรู้ลำดับตัวเลข จับคู่ภาพ อนุกรม เปรียบเทียบ สี อาชีพฯลฯ ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 48 หน้า

🐧ชุดจำนวนและตัวเลข 1-5 (5เล่ม) 
เนื้อหาด้านในประกอบด้วยภาพสี่สีทั้งเล่ม พร้อมรูปภาพสัตว์เเละสิ่งของต่างๆรอบตัวเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินเเละสนุกไปกับจำนวน เเละตัวเลข
หนังสือเล่ม 1 เเละ 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กๆเรียนรู้ตัวเลข 1-5 เเละ 1-10
หนังสือเล่ม 3 และ 4 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เสริมทักษะคณิตศาตร์ในเรื่องตัวเลข 1-100 เเละ บวก ลบ ตัวเลขสองจำนวน ที่มีผลลัพท์ไม่เกิน 20

หนังสือเล่ม 5 นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี เสริมความรู้ด้าน การบวก ลบ เลขสามจำนวนม เวลา,เงิน, ปริมาตรเเละความจุ

ขนาด 19*26 เซนติเมตร ภาพสี่สีสวยงาม
จำนวน 48 หน้า

DescriptionExclusive products

Special category of products
X