Sale!

ชุดแบบฝึกทดสอบภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 (2 เล่ม)

฿68.00

เล่ม 1

บอกพยัญชนะ 44 ตัว และรู้จักการออเสียง

จัดกลุ่มคำที่มีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน

รู้จักคำที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

ลักษณะนาม และ การเขียนประโยคอย่างง่าย

เล่ม 2

ฝึกอ่านและฝึกเขียนเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

รู้จักคำตรงข้ามในภาษาไทย

รู้จักคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน

ฝึกเรียงคำเป็นประโยคให้ถูกต้อง

จำนวน 48 หน้า

พร้อมเฉลยท้ายเล่ม

DescriptionExclusive products

Special category of products
X