Sale!

เก่งก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เล่ม 1

฿72.00

9786165 276382 รูปแบบ : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 132 หน้า
น้ำหนัก : 370 กรัม
กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร

Description

หนังสือเตรียมสอบใหม่ล่าสุด! เชื่อมั่นในคุณภาพได้ 100%

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

?สรุปเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 แบบเจาะลึก เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเรื่องที่นักเรียนชั้น ป.1 ต้องรู้

?แบบฝึกหัดหลากหลาย สำหรับทบทวน ความรู้แต่ละบทเรียน ครบถ้วนทุกประเด็นการเรียนรู้

?ชุดข้อสอบปลายภาค เพื่อวัดความรู้และฝึก ทักษะ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ

?เฉลยแบบฝึกหัดและข้อสอบ เพื่อวัดผล สัมฤทธิ์และประเมินผลการเรียนรู้Exclusive products

Special category of products
X