Sale!

เก่งภาษาไทย เล่ม 1 (หัวกลมตัวเหลี่ยม)

Original price was: ฿40.00.Current price is: ฿36.00.

8858736 512074 จำนวน 48 หน้า

ขนาด 7.5-10.25 นิ้ว

ฝึกคัดพยัญชนะอักษรไทยตามรอยประและ คำสะกดในภาษาไทย

 

Description

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยจากรอยประ

เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทยExclusive products

Special category of products
X