Sale! Out of Stock

เก่งภาษาไทย เล่ม 5 (หัวกลมตัวเหลี่ยม)

฿36.00

8858736 511695 จำนวน 40 หน้า

ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว

ฝึกคัดพยัญชนะอักษรไทยตามรอยประและ คำสะกดในภาษาไทย

Out of stock

Description

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยจากรอยประเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทย

 

 Exclusive products

Special category of products
X