Sale!

เก่งภาษาไทย เล่ม 6 (ตัวกลม)

Original price was: ฿40.00.Current price is: ฿36.00.

8858736 512012 จำนวน 40 หน้า ขนาด 7.25*10.25 นิ้ว

จะเน้นในการให้เด็กให้รู้จักคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก

ผัก ผลไม้ สัตว์ สิ่งของ ญาติ พี่น้อง จำนวน สี วัน ฯลฯ

ท้ายเล่มจะมีบทอาขยานให้เด็กๆ ได้หัดท่อง

DescriptionExclusive products

Special category of products
X