Sale!

สอบเข้า ป.1 ฝึกฝนการสังกตุ ใน 8 นาที

฿59.00

8858736 509777 จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สีทั้งเล่ม พร้อมเฉลยท้ายเล่ม ขนาด 21*27 เซนติเมตร

Description

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กในช่วงปฐมวัยมีความสำคัญมาก จากผลงานวิจัยของ Broome นักวิชาการชาวอเมริกัน แสดงให้เห็นว่า สติปัญญาของมนุษย์เติบโตเต็มที่ 100% เมื่ออายุ 17 ปี โดยที่เมื่ออายุ 4 ปี อัตราการพัฒนาด้านสติปัญญาจะสูงถึง 50% ในขณะที่อายุ 8ปี มีพัฒนาการเพียง 20% เท่านั้น

การสังเกต ความจำ จินตนาการ และความสามารถทางความคิด เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการพัฒนาสติปัญญา หนังสือชุดนี้ ออกแบบแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับเด็ก คือฝึกความคิดใน 8 นาที นักจิตวิทยาได้ศึกษาพบกว่า เวลาที่ดีที่สุดที่เด็กจะสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ที่ 7-8 นาที เด็กเล็กๆ จะไม่สามารถใช้เวลาทำแบบฝึกหัดนานไปกว่านี้

 

 Exclusive products

Special category of products
X