Sale!

สติกเกอร์ติดสนุก IQ เล่ม 1 (2-3 ปี)

฿54.00

8858736 507612 นื้อใน 4 สีจำนวน 20 หน้า ขนาด 21*21 เซนติเมตร สติกเกอร์ขนาด 17.5*19 เซนติเมตรจำนวน 6 หน้า

Description

สติ๊กเกอร์พัฒนา IQ เป็นหนังสือกิจกรรมแสนสนุกสำหรับเด็กๆ แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ 2-3 ปี 3-4 ปี 4-5 ปี น้องๆ จะได้เรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนานโดยการติดสติกเกอร์

เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น การเรียงลำดับอนุกรม จำนวน การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การหาภาพที่หายไป ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะพัฒนาเรื่อง การคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กๆ

 Exclusive products

Special category of products
X