Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
หมวดเตรียมความพร้อมอนุบาล/pre school > อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
หน้าที่ 1 / 2
แบบฝึกทักษะรอบด้าน 5 ปี
รหัสสินค้า : 390001015421
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 149 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้ ขนาด : 18.4 x26 ซม. จำนวน : 64 หน้า แปลจากประเทศญี่ปุ่น Gakken
แบบฝึกหัดทักษะรอบด้าน สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015438
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 149 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้ ขนาด : 18.4 x26 ซม. จำนวน : 64 หน้า แปลจากประเทศญี่ปุ่น Gakken
แบบฝึกทักษะรอบด้าน สำหรับ 4 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015414
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 149 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้ ขนาด : 18.4 x26 ซม. จำนวน : 64 หน้า แปลจากประเทศญี่ปุ่น Gakken
แบบฝึกทักษะรอบด้าน สำหรับ 3 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015407
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 149 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้ ขนาด : 18.4 x26 ซม. จำนวน : 64 หน้า แปลจากประเทศญี่ปุ่น Gakken
แบบฝึกทักษะรอบด้าน 2 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015391
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 149 BAHT
กลุ่มอายุ : 2-7 ปี ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้ ขนาด : 18.4 x26 ซม. จำนวน : 64 หน้า แปลจากประเทศญี่ปุ่น Gakken
ตัด ประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015254
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 145 BAHT
ขนาด : 21 * 28.4 cm จำนวน : 64 หน้า
ตัด ประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ สำหรับ 5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015247
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 165 BAHT
ลดพิเศษสุด 145 BAHT
ขนาด : 21 * 28.4 cm จำนวน : 64 หน้า
สมองซีกขวา สำหรับ 7 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015049
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 7 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015032
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015025
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 6 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015018
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010015001
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 5 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014998
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกขวา สำหรับ 4 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014974
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน 96 หน้า -ใช้เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้ -ฝึกแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ -ฝึกคิดวิเคราะห์เหตุผลและฝึกสังเกต -ฝึกนับจำนวนและรู้จักตัวเลข -ฝึกสังเกตและเชื่อมโยงจินตนาการกับชีวิตประจำวันได้
สมองซีกซ้าย สำหรับ 4 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014967
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
ประเภทหนังสือ : เสริมความรู้,สารคดี / สำหรับเด็กเล็ก หมวด : เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก ขนาด : 18.4 * 26 * 0.4 cm จำนวน : 96 หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม : เป็นหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนกลุ่มสาธิตได้
สมองซีกขวา สำหรับ 3 ปี
รหัสสินค้า : 3900010014950
กลุ่ม : อัจฉริยะปั้นได้ (นานมีบุ๊ค)
ปี 2017
ราคา 195 BAHT
ลดพิเศษสุด 175 BAHT
หน้าที่ 1 / 2
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 3,575,196