Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
DVD เพลงสำหรับเด็ก > DVD เพลงสำหรับเด็ก
หน้าที่ 1
ร้อง เล่น เรียนรู้ เวลา ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-654-2
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
ฝึกอ่านเวลาในแต่ละช่วงวัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องความมีระเบียบวินัยไปจนกระทั้งเติบใหญ่ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า น้ำหนัก : 125 กรัม
ร้อง เล่น เรียนรู้ ปฏิทิน ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-653-5
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
รู้จักวันทั้ง 7 วัน และเดือนทั้ง 12 เดือน พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้รักการใฝ่หาความรู้ เตรียมพร้อมสำหรับต่อยอดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นต่อไป หนังสือ : 1 เล่ม รูปแบบ : 4 สีทั้งเล่ม รูปแบบปก : ปกอ่อน DVD : 1 แผ่น จำนวนหน้า : 20 หน้า น้ำหนั
ร้อง เล่น เรียนรู้ สวนสัตว์ ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-652-8
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี เพลิดเพลินกับการทำความรู้จักกับเพื่อนสัตว์แสนน่ารัก พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างจินตนาการ และเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวให้ก้าวไกล หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20
ร้อง เล่น เรียนรู้ ผลไม้ ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-651-1
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี รู้จักผลไม้น่ากินหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความคิดและพัฒนาสติปัญญาให้งอกงามได้อย่างเต็มศักยภาพ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า
ร้อง เล่น เรียนรู้ ครอบครัว ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-648-1
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี รู้จักบุคคลในครอบครัวและเครือญาติ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเสริมสร้างพัฒนาการด้านจิตใจด้วยความรักและสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัว หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า ขนาดรูป
ร้อง เล่น เรียนรู้ รูปทรง ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-647-4
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เพลิดเพลินกับการทำความรู้จักกับรูปทรง หลากหลายแบบ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความรู้รอบตัวที่สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า น้ำหนัก : 125 กรัม ขน
ร้อง เล่น เรียนรู้ 123 ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-644-3
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
รู้จักตัวเลขและฝึกนับจำนวน 1-20 จากภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ที่แข็งแรง หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า น้ำหนัก : 125 กรัม ขนาดรูปเล่
ร้อง เล่น เรียนรู้ สระไทย ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-655-9
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี รู้จักสระไทย 32 เสียง ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกประสมคำได้อย่างถูกต้อง ต่อยอดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า ขนาดรูปเล่ม :
ร้อง เล่น เรียนรู้ เครื่องแต่งกาย ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-649-8
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
รู้จักกับเครื่องแต่งกายที่จำเป็น สำหรับร่างกาย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ต่อยอดความคิดและจินตนาการบนพื้นฐานของความใฝ่รู้ไปจนเติบใหญ่ หนังสือ : 1 เล่ม รูปแบบ : 4 สีทั้งเล่ม รูปแบบปก : ปกอ่อน DVD : 1 แผ่น จำนวนหน้า : 20 หน้า น้ำหนัก : 395 กรัม ข
ร้อง เล่น เรียนรู้ สีสัน ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-646-7
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี เพลิดเพลินกับการทำความรู้จัดกับสีสันรอบตัว พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ปูพื้นฐานทักษะด้านศิลปะ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า ขนาดรู
ร้อง เล่น เรียนรู้ ผัก ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-650-4
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี รู้จักผักแสนอร่อยนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความคิดและพัฒนาสติปัญญาให้งอกงามได้อย่างเต็มศักยภาพ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า ขนาด
ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่ ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-645-0
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
ฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว ให้คล่องแคล่ว เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทยที่แข็งแรง หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า น้ำหนัก : 125 กรัม ขนาดรูปเล่ม : 165 x 188 มิล
ร้อง เล่น เรียนรู้ ร่างกาย ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-643-6
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี รู้จักอวัยวะต่างๆของร่างกาย และเรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กระตุ้นการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเต็มศักยภาพ หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำ
ร้อง เล่น เรียนรู้ ABC ด้วยเพลงแสนสนุก
รหัสสินค้า : 978-616-527-642-9
กลุ่ม : DVD เพลงสำหรับเด็ก
ปี 2016
ราคา 69 BAHT
ลดพิเศษสุด 59 BAHT
เหมาะสำหรับวัย 0-5 ปี ฝึกอ่าน ฝึกท่อง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว พร้อมคำศัพท์ให้แม่นยำ เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่แข็งแรง หนังสือ : 1 เล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อใน : 4 สีทั้งเล่ม DVD : 1 แผ่น จำนวน : 20 หน้า ขนาดรูป
หน้าที่ 1
       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 3,619,187