About Us

Aksara for Kids Co., Ltd

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

“Keep developing Keep going make it right for all Kids.”

The Brand

  • ภารกิจ : บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคตให้มีทั้ง IQ และ EQ  (จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “เด็กไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่  เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  พนักงานมีความสุข
  • ธุรกิจของอักษรา :  เพื่อให้ความรู้และการพัฒนาเยาวชนไทย โดยหนังสือนั้นได้เน้นทั้งความรู้ และ ความสนุก ๆ สนานในการเรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ นี้ จะเป็นการส่งผลดีต่อเด็กในอนาคต เพราะว่า เมื่อเด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้ในปริมาณที่พอดี และ คุณภาพที่พอเหมาะ ก็จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความสนุกที่จะเรียนรู้ และ รักที่จะอ่านหนังสือ รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ ความมั่นใจในตนเอง
  •  วิสัยทัศน์ : อักษรา ฟอร์ คิดส์ บจก. จะเป็นผู้นำในการทำให้เด็กไทยมีความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

โลโก้ และสีของบริษัท

สัญลักษณ์ หมายถึง อักษร A คือชื่อย่อของบริษัทฯ สีหลักของโลโก้คือสี เขียวและสีแดง

สีเขียว หมายถึง สีของสิ่งแวดล้อม รักษาธรรมชาติ

สีแดง หมายถึง ความมั่นคงที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเยาชนไทย

Contact Us

Aksara for kids co.,ltd

240/130 Charunsanitwong rd. Ban-Chang_lor Bangkoknoi Bangkok

10700 Thailand

Mon-Sat 8.00-12.00 13.00-17.00

Telephone: 02-412-7707, 02-412-7709 ext 11 หรือ 063-416-9744 (กรุณาโทรในเวลาทำการเท่านั้น)

Aksara online office 02-117-3334 

Fax: 02-412-7710

Email: [email protected]

Line : @aksaraforkids 

X