Sale!

คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 10 (5-6 ปี)

Original price was: ฿75.00.Current price is: ฿39.00.

8858736 507070 ภาพสี่สี จำนวน 64 หน้า

ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ

(หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)

Description

แบ่งส่วน มากกว่า น้อยกว่า เรียงลำดับภาพ วัดความยาว ชั่งน้ำหนัก นับจำนวน การบวก การลบ เรียงลำดับเหตุการณ์ เวลา ปฏิทิน เงินExclusive products

Special category of products
X