Sale!

คณิตศาสตร์ เรียนสนุก เล่ม 9 (5-6 ปี)

฿39.00

8858736 507063 จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สี

สำหรับอายุ 5-6 ปี

Description

8858736 507063 จำนวน 64 หน้า ภาพสี่สี ชุดคณิตศาสตร์เรียนสนุก เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สอนกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจอย่างเป็นระบบ (หนังสือชุดแปลจากประเทศเกาหลี)

แบ่งส่วน มากกว่า น้อยกว่า เรียงลำดับภาพ วัดความยาว ชั่งน้ำหนัก นับจำนวน การบวก การลบ เรียงลำเหตุการณ์ ปฏิทิน เงิน

l21-page-9

 Exclusive products

Special category of products
X