Sale!

จำนวนและตัวเลข เล่ม 2 (3-4 ปี)

Original price was: ฿50.00.Current price is: ฿45.00.

8858736 509364 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า

ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว

ภาพ 4 สีสวยงาม

สำหรับอายุ 3-5 ปี

Description

8858736 509364 ภาพสี่สีทั้งเล่ม จำนวน 46 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว เป็นการเรียนรู้ตัวเลข 1-10 และ 0 การนับและเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน. การเขียนตัวเลขแทนค่าจำนวน 10Exclusive products

Special category of products
X