Sale!

ชุดลากเส้นสุดสนุก (7 เล่ม) 2 ปีขึ้นไป

฿212.00

Aksara for kids ชุดลากเส้นแสนสนุก 7 เล่ม
รายละเอียดสินค้า ชุดลากเส้นแสนสนุก7 เล่ม ราคา 265 บาท ลดเหลือเพียง 212 บาท
ภายในชุดประกอบด้วย
1. ลากเส้นระบายสี ขนาด 21*19 เซนติเมตร จำนวน 24 หน้า
2. ลากเส้นระบายสีเล่ม 2 ขนาด 21*19 เซนติเมตร จำนวน 36 หน้า
3. ฝึกลากเส้นพื้นฐาน ขนาด 21*19 เซนติเมตร จำนวน 36 หน้า
4. ลากเส้นต่อจุด ขนาด 21*19 เซนติเมตร จำนวน 24 หน้า
5. ฝึกลากเส้นและระบายสีสัตว์ เล่ม 1 ขนาด 19*26 เซนติเมตร จำนวน 24 หน้า
6. ฝึกลากเส้นและระบายสีสัตว์ เล่ม 2 ขนาด 19*26 เซนติเมตร จำนวน 24 หน้า
7.ฝึกลากเส้นและระบายสียานพาหนะ ขนาด 19*26 เซนติเมตร จำนวน 24 หน้า

Description

การวาดรูปทำไมจึงสำคัญสำหรับเด็ก

เพราะการวาดรูปคือจุดเริ่มต้นของทักษะด้านการเขียน เริ่มแรกเด็กจะยังไม่สามารถควบคุมทิศทางของเส้นและน้ำหนักของมือได้ ดังนั้น เวลาวาดออกมาก็กลายเป็นเส้นสะเปะสะปะไปทั่ว ครู ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมความคล่องแคล่วให้กับเด็กได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากการหัดให้เด็กฝึกลากเส้นต่าง ๆ ตาม แบบฝึกลีลามือ เพราะการที่เด็กได้ขีดเขียนวงกลมหรือลากเส้นซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง ฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือกับตา ทำให้ทักษะด้านการเขียนเด็กพัฒนาไปโดยอัตโนมัตและเป็นธรรมชาติ

 

 Exclusive products

Special category of products
X