Sale!

ชุด แบบฝึกหัด อนุบาล 2 ( 9 เล่ม)

Original price was: ฿375.00.Current price is: ฿300.00.

ชุดนี้ได้รับความนิยมเลือกใช้ในหลายโรงเรียนอนุบาล เป็นแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะลูกน้อย ภายในชุดประกอบด้วย

1. 9133036-37ไอคิวเด็ก เล่ม 3-4 ปก 40.- (48 หน้า)
2. 1133023-24เก่งภาษาไทย เล่ม 3-4 ปก 40.- (48 หน้า)
3. 4133019-20 คณิตศาสตร์หนูเรียนรู้ เล่ม 3-4 ปก 40.- (48 หน้า)
4. 6235010 First Step in Eng book.2 ปก 40.- (40 หน้า)
5. 9133001 เตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก – 50 บาท (56 หน้า)
6. 6132044 แบบคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 45 บาท (48 หน้า)

ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว จำนวน 48 หน้า

 

DescriptionExclusive products

Special category of products
X