Sale!

เปิดสนุก Lift the Flap ไปเที่ยวฟาร์ม

Original price was: ฿390.00.Current price is: ฿312.00.

8858736 512098

ขนาด 22.5 *27*2 เซนติเมตร
เนื้อใน จำนวน 18 หน้า สำหรับอายุ 2-7 ปี

การสอนคำศัพท์จากภาพจะช่วยให้เด็กเข้าใจคำศัพท์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การรู้จักคำศัพท์ของสิ่งของต่างๆ จะช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงคำรอบตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หนังสือ Lift the Flap จะช่วยให้เด็กสนุกในการเปิดภาพ เปิด-ปิด ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้น

**จุดเด่นของของหนังสือ
1.คำศัพท์ที่ใช้เป็นสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. การฝึกมือและประสาทตาให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น
3. รู้จักเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ และขยายให้เป็นประโยคสั้นๆ เหมือนกับเป็นการระเบิดคำศัพท์ให้ลูกรู้จักคำศัพท์มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
4. ผู้ปกครองสามารถต่อยอดจากคำศัพท์ เช่น สร้างจังหวะคำต่างๆ เป็นเสียงของสัตว์ต่างๆ เสียงของสิ่งของ รสชาติของผลไม้

DescriptionExclusive products

Special category of products
X