Sale!

เก่งภาษาไทย เล่ม 3 (หัวกลมตัวเหลี่ยม)

฿36.00

8858736 505441 จำนวน 48 หน้า ขนาด 7.5*10.25 นิ้ว

ขนาด 7.5-10.25 นิ้ว

ฝึกคัดพยัญชนะอักษรไทยตามรอยประและ คำสะกดในภาษาไทย

Description

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยจากรอยประ

เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทยExclusive products

Special category of products
X