Sale!

แบบฝึกทดสอบภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบเข้าป.1 เล่ม 2

฿36.00

สำหรับเด็กอนุบาล 3 เพื่อเตรียมสอบเข้าป.1

ฝึกอ่านและฝึกเขียนเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

รู้จักคำตรงข้ามในภาษาไทย

รู้จักคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน

ฝึกเรียงคำเป็นประโยคให้ถูกต้อง

จำนวน 48 หน้า

พร้อมเฉลยท้ายเล่ม

8858736 512654

DescriptionExclusive products

Special category of products
X