Sale!

ลากเส้นระบายสี เล่ม 2

฿36.00

8858736 508251 จำนวน 34 หน้า ขนาด 7.5×8.5 นิ้ว พิมพ์ 1 สี

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

1.ฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้ว
2.ฝึกทักษะการเขียน
3.ฝึกการสังเกต
4.ฝึกการเชื่อมโยงของสายตา
5.ฝึกการคิดวิเคราะห์
6.ฝึกการตัดสินใจ
7.ฝึกความคิดสร้างสรรค์

DescriptionExclusive products

Special category of products
X