Sale!

สอนลูกน้อย ลากเส้นต่อจุดและระบายสี

฿41.00

8858736 513941 เนื้อใน 4 สี จำนวน 32 หน้า

ฝึกลูกน้อยหัดลากเส้นต่อจุดนับเลขตั้งแต่ 1-10 จนถึง 1-50

ขนาด 19*26 เซนติมเตร

 

Description

การวาดรูปทำไมจึงสำคัญสำหรับเด็ก

เพราะการวาดรูปคือจุดเริ่มต้นของทักษะด้านการเขียน เริ่มแรกเด็กจะยังไม่สามารถควบคุมทิศทางของเส้นและน้ำหนักของมือได้ ดังนั้น เวลาวาดออกมาก็กลายเป็นเส้นสะเปะสะปะไปทั่ว ครู ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมความคล่องแคล่วให้กับเด็กได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากการหัดให้เด็กฝึกลากเส้นต่าง ๆ ตาม แบบฝึกลีลามือ เพราะการที่เด็กได้ขีดเขียนวงกลมหรือลากเส้นซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง ฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือกับตา ทำให้ทักษะด้านการเขียนเด็กพัฒนาไปโดยอัตโนมัตและเป็นธรรมชาติExclusive products

Special category of products
X