Sale!

นิทาน 2 ภาษา อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ Aladdin

฿59.00

9786163 401519

ขนาด 19*22 เซนติเมตร

จำนวน 32 หน้า

เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน 128 แกรม

เมื่ออะลาดินค้นพบตะเกียงวิเศษที่มียักษ์จินี่อยู่ในนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป

เขาสามารถขอพรจากยักษ์ได้สามข้อและยังได้พบกับเจ้าหญิงบาลาผู้งดงาม

แต่ทว่า ยังมีฝ่ายพ่อมดเจ้าเล่ห์ชั่วร้าย ที่ต้องการตะเกียงวิเศษเหมือนกัน และเขาก็ต้องการผู้หญิงคนเดียวกัน

พรสามข้อนี้ จะสามารถช่วยอะลาดินให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้หรือไม่

When Aladdin finds a magic lamp with a genie in it, all his problems are over! But a wicked magician wants the lamp, and he wants Aladdin’s girlfriend too…

DescriptionExclusive products

Special category of products
X