Tag: อ่านภาษไทยไม่ออก

ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี

ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี เด็กในหลายๆ โรงเรียนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังไม่อ่านไม่ได้ เทคนิคง่ายๆ ครับ ในหลายโรงเรียนมีการสอนภาษาไทยแบบใหม่ซึ่งเด็กหลายคนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก เพราะเป็นการสอนแบบการจำสะกดเรียงตัว (ในกรณีน้องเป็นเด็กปกติครับ) ปัญหาการอ่านผิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการอ่านออกเสียง  ทั้งพยัญชนะและสระ  ฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง การอ่านสระ  ก็ต้องฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  อะ    อา    อิ    อี    อึ    อื    อุ    อู  ไปจนจบ  ให้เด็กรู้จักสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว  ฝึกให้ออกเสียงบ่อยๆ แล้วเขาจะรู้ว่าสระตัวใดเสียงยาว  สระตัวใดเสียงสั้น  การสอนอ่านถ้าเด็กจะอ่านได้ เด็กจะต้องออกเสียงพยัญชนะถูก  รู้จักตัวพยัญชนะ  รู้จักรูปสระ  รู้จังเสียงสระ  การประสมคำ  การอ่านสะกดคำ การอ่านประสมคำจะเริ่มจาก  พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียงยาวก่อน  เช่น กอ – อา – กา         ขอ – อา […]

Read more
X