Tag: โปสเตอร์เพื่อการศึกษา

โปสเตอร์เพื่อการศึกษาใช้สร้างความจำได้อย่างไร

โปสเตอร์เพื่อการศึกษาคือวิธีการสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็กที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกช่วงวัย ซึ่งประโยชน์ของโปสเตอร์ประเภทนี้คือช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ พร้อมกับจดจำสิ่งที่ต้องเรียนรู้ได้ดี ซึ่งเหตุผลที่ทำให้โปสเตอร์ประเภทนี้กระตุ้นการจดจำของเด็กได้ดีนั้นมีดังต่อไปนี้ การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยรูปภาพ การใช้รูปภาพในโปสเตอร์เพื่อการศึกษา นอกจากจะกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ จดจำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะภาพประกอบที่เป็นเรื่องราวที่เด็กชื่นชอบหรือมีสีสันที่สวยงาม เพราะสีสันที่สวยงามจะกระตุ้นให้สมองเกิดความจดจำได้ชัดเจนมากขึ้น อย่างสีแดงหรือสีที่เห็นได้ชัดมักถูกนำมาประกอบและใช้สำหรับเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เป็นต้น การสร้างความเชื่อมโยงในการจดจำ โปสเตอร์เพื่อการศึกษามักสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อถ่ายทอดให้เด็กจดจำได้ง่ายมากขึ้น อย่างภาพตัวอักษรคู่กับรูปสัตว์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร หรืออาจเป็นตัวเลขคู่กับรูปสิ่งของตามจำนวนเลข ซึ่งการสื่อสารด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงด้วยกันเช่นนี้จะส่งผลให้เด็กสามารถจดจำเรื่องราวที่สอนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น การสร้างความจดจำได้ตลอดเวลา โดยมากโปสเตอร์เพื่อการศึกษามักมีการติดในตำแหน่งที่เด็กสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็ก ๆ จดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอยู่สม่ำเสมอ จึงทำให้เด็กสามารถจดจำเรื่องราวที่สอนไปได้ดีมากขึ้น การทบทวนความจำ การใช้โปสเตอร์สำหรับการศึกษาจะช่วยให้เด็กได้มีเวลาทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและสร้างการจดจำในเนื้อหาที่เรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา โปสเตอร์บางประเภทยังเป็นเหมือนเกมให้เด็กได้เล่น ซึ่งก็เปรียบกับการได้ทบทวนเรื่องราวที่เรียนรู้ได้ทุก ๆ วัน เกิดเป็นการจดจำที่มีประสิทธิภาพ การกระตุ้นและทดสอบความทรงจำ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องราวที่ต้องการจดจำนั้นถูกต้อง อาจลองนำโปสเตอร์สื่อการสอนมาใช้ โดยตั้งคำถามกระตุ้น และทดสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่เด็ก ๆ จดจำนั้นถูกต้อง ผู้ปกครองอาจปิดเนื้อหาบนโปสเตอร์ส่วนที่ต้องการทดสอบเพื่อถามว่าเด็ก ๆ สามารถจดจำรายละเอียดนั้น ๆ ได้หรือไม่ การสร้างความจดจำนอกจากจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมรับความรู้ต่าง ๆ ที่มีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นตามวัยแล้ว ยังนับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความจดจำได้ง่าย และแม่นยำมากขึ้น […]

Read more
X