Tag: parenting

สร้างกิจวัตร กิจกรรมการอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกรัก

อ่านนิทาน สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก การวิจัยเรื่องสมองทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าการเล่านิทานช่วยให้เด็กพัฒนากระบวนการคิด การเชื่อมโยงเรื่องราว และ การจัดระบบเรื่องราวให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานของสมอง การอ่านนิทานให้เด็กฟัง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างกิจวัตรอ่านนิทานก่อนนอนมีความสำคัญอย่างไร? การสร้างกิจวัตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ทำให้เค้ารู้ว่าเวลาไหนควรทำอย่างไร การสร้างกิจวัตรการอ่านนิทานก่อนนอนก็จะทำให้เค้ารู้ว่า หลังจากการอ่านนิทานเสร็จก็ได้เวลานอนแล้วนั่นเอง Tip:การอ่านนิทาน 1. การอ่านออกเสียงมีความสำคัญพอๆกับการพูดคุยกับลูก 2. การอ่านหนังสือพ่อแม่จะต้องทำเป็นนิสัย 3. อ่านด้วยการออกท่าทาง สีหน้าอารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ร้องเพลงประกอบ หรือ ทำเสียงสัตว์ฯ ช่วยเพิ่มความสนุกในการอ่าน    

Read more
X