ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี

ลูกจะขึ้น ป1 แล้ว ลูกอ่านไม่ออก ทำไงดี

เด็กในหลายๆ โรงเรียนเจอปัญหาเดียวกันคือ ลูกยังไม่อ่านไม่ได้ เทคนิคง่ายๆ ครับ ในหลายโรงเรียนมีการสอนภาษาไทยแบบใหม่ซึ่งเด็กหลายคนมีปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก เพราะเป็นการสอนแบบการจำสะกดเรียงตัว (ในกรณีน้องเป็นเด็กปกติครับ)

ปัญหาการอ่านผิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการอ่านออกเสียง  ทั้งพยัญชนะและสระ  ฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง

การอ่านสระ  ก็ต้องฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  อะ    อา    อิ    อี    อึ    อื    อุ    อู  ไปจนจบ  ให้เด็กรู้จักสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว  ฝึกให้ออกเสียงบ่อยๆ แล้วเขาจะรู้ว่าสระตัวใดเสียงยาว  สระตัวใดเสียงสั้น  การสอนอ่านถ้าเด็กจะอ่านได้ เด็กจะต้องออกเสียงพยัญชนะถูก  รู้จักตัวพยัญชนะ  รู้จักรูปสระ  รู้จังเสียงสระ  การประสมคำ  การอ่านสะกดคำ

การอ่านประสมคำจะเริ่มจาก  พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียงยาวก่อน  เช่น

กอ – อา – กา         ขอ – อา – ขา         ตอ – อา – ตา         ปอ – อู – ปู            รอ – อู – รู เป็นต้น

เมื่อประสมคำในแม่ ก กา แล้วขั้นต่อไปจะประสมคำที่มีตัวสะกด

เช่น  จอ – อา – นอ – จาน

รอ – โร – งอ – โรง เป็นต้น

การสอนอ่านแจกลูกประสมคำ จะช่วยให้นักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถอ่านได้…..

 

การฝึกอ่านภาษาไทยนั้น ควรอ่านแบบแจกลูกตัวสะกด การสะกดคำ คำที่มีสระอยู่หน้าพยัญชนะ สระลดรูป อักษรควบ คำอักษรนำ และการผันอักษร ต่ำ กลาง สูง ซึ่งเป็นการอ่านแบบดั้งเดิม ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและสามารถอ่านหนังสือออกได้อย่างรวดเร็ว

คุณพ่อคุณแม่เลือกซึ้อหนังสือแบบหัดอ่านภาษาไทย และสอนอ่านแบบแจกลูกคำให้ลูกเพียงวันละ 1 หน้า ผ่านไป 1เดือน จะเห็นผลค่อนข้างเร็วครับ หากเพิ่มให้หน้องคัดคำศัพท์วันละ 1 หน้าด้วยแล้ว จะแก้ปํญหาการอ่านไม่ออกเพียง 2 เดือนเท่านั้นครับ

Tagged ,

Leave a Reply

X