หนังสือนิทานเป็นของขวัญที่ดีสำหรับเด็กแรกเกิด

บางครั้งเมื่อต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูก บางครั้งเกิดความแน่ใจว่าควรซื้ออะไรดี เค้าจะมีของสิ่งนี้แล้วหรือเปล่านะ!

อักษรา ฟอร์ คิดส์ ขอเสนอทางเลือกครับ แนะนำชุดหนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งจริงๆ แล้ว เด็กหลายคนคุณแม่เริ่มอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ตอนท้อง เมื่อน้องคลอดออกมายังสามารถฟังนิทานได้เช่นเดิม การอ่านนิทานนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมองข้ามสิ่งนี้ไป บางครั้งคิดว่าเด็กยังไม่รู้เรื่อง อ่านไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
แต่จริงๆ แล้ว ประโยชน์การอ่านนิทานนั้นมีมากมายยิ่งนัก เนื่องจากนิทานในเด็กเล็กอาจจะมีการจัดทำภาพประกอบใหญ่ๆ คล้ายของจริง เช่น ภาพสัตว์ ผลไม้ เป็นหนังสือที่มีผลดีต่อเด็กมาก ระหว่างเล่าเด็กจะมองที่ปากคนเล่า และเด็กจะขยับปากตาม ซึ่งมีส่วนกระตุ้นพัฒนาทางภาษา เมื่อเด็กได้จับรูปภาพ จะกระตุ้นพัฒนากล้ามเนื้อ กระตุ้นการมองสี แยกแยะสี สมองของลูกน้อยในวัยนี้กำลังเสริมสร้างเส้นใยสมองอย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกมีสมาธิดี รองลงมาคือสร้างความผูกพันพ่อแม่ลูก ทำให้เด็กมีจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเด็กได้คติเตือนใจ

Leave a Reply

X