เทคนิคการอ่านหนังสือเด็กให้ลูกในท้องฟัง

เทคนิคการอ่านหนังสือเด็กให้ลูกในท้องฟัง

       การอ่านหนังสือเด็กให้ลูกในท้องฟังนับเป็นวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่พ่อแม่มือใหม่นิยมทำกันมาก เพราะแม้ว่าทารกจะอยู่ในครรภ์ของแม่ แต่ก็สามารถรับรู้และได้ยินเรื่องราวที่พ่อและแม่สื่อสารให้ฟังได้ จึงช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ แต่ต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

  1. ระยะเวลาของทารกในครรภ์ ทารกในท้องจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่ออายุครรภ์ที่ 24 – 26 สัปดาห์แล้ว เป็นช่วงที่ระบบการได้ยินได้รับการพัฒนาจนสามารถได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจคุณแม่ หรือเสียงพูดคุยต่าง ๆ ได้แล้ว คุณพ่อและคุณแม่จึงควรเริ่มการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกน้อยฟังในช่วงนี้ได้เลย
  2. ประเภทของหนังสือที่อ่าน หนังสือเด็กที่นำมาอ่านให้ลูกน้อยในครรภ์ฟังสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของทั้งตัวแม่และลูกน้อยได้โดยตรง จึงควรเลือกหนังสือนิทานเด็กที่ช่วยให้จิตใจของแม่สงบและเบิกบาน ซึ่งส่งผลให้เสียงเต้นของหัวใจของแม่ปกติ เด็กทารกก็จะสงบและรู้สึกสบายตามไปด้วย แต่หากเป็นหนังสือที่เร้าอารมณ์ กระตุ้นความเครียด ก็จะสร้างความเครียดให้ทารกในครรภ์ได้
  3. การสัมผัสหน้าท้องกระตุ้นไปพร้อม ๆ กัน ในระหว่างที่กำลังอ่านหนังสือให้ลูกฟัง คุณพ่อคุณแม่สามารถลูบหน้าท้องหรือทำนิ้วท่าทางปูไต่ หรือท่าคนเดินบนหน้าท้อง เพื่อเล่นและเป็นการกระตุ้นให้ลูกน้อยสนใจในเรื่องราวที่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ การสัมผัสที่อ่อนโยนจะสร้างภาวะอารมณ์ทางบวกให้กับลูกด้วย
  4. การอ่านด้วยน้ำเสียงและจังหวะที่เหมาะสม แม้จะเป็นการอ่านให้ลูกในท้องที่ยังไม่คลอดออกมา คุณแม่ก็ควรอ่านหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กด้วยน้ำเสียงชัดเจน มีจังหวะ ออกเสียงตามอารมณ์ของตัวหนังสือ เพื่อให้เด็กในท้องสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวที่คุณแม่หรือคุณพ่อกำลังเล่าได้เต็มที่
  5. ทำอย่างสม่ำเสมอ การอ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟังไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานนัก อ่านเพียง 1 – 2 เรื่องก็เพียงพอแล้ว แต่ควรทำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อส่งผลดีต่อพัฒนาการของลูกน้อย เพิ่มโอกาสการจดจำเสียงของพ่อแม่ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ การอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหม่ ๆ ทุกครั้ง แต่ควรเลือกเรื่องที่ทำให้อารมณ์ดีเบิกบานเป็นสำคัญ

ด้วยเทคนิคทั้ง 5 ประการนี้ที่จะช่วยให้การอ่านหนังสือเด็กให้ทารกในครรภ์ สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสสร้างภาวะทางอารมณ์ด้านบวกให้กับแม่และเด็กไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อ คุณแม่และลูกน้อยไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย

Tagged , , , , ,

Leave a Reply

X