Day: December 20, 2017

7 เทคนิคลูกฉลาดสร้างได้

7 เทคนิคลูกฉลาดสร้างได้ ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กๆ จะต้องอยู่ในสถาบันการเรียนทั้งวัน รวมทั้งการเรียนพิเศษอื่นๆ นอกจากเราจะพัฒนาสมองซีกซ้ายแล้ว อย่าลืมพัฒนาสมองซีกขวา และทักษะชีวิตของลูกน้อยด้วย มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้ 1.พ่อแม่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว การแสดงออกซึ่งความรักของพ่อแม่มีผลทำ ให้เด็กหลั่งสาร ” Human Growth Factor” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมอง คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาร่วมกับลูกในช่วงเย็นของทุกวัน 2.ดูแลให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ไม่ขาดไม่เกิน ที่สำคัญคือ การรับสารอาหาร DHA โอเมก้า 3 , ไอโอดีน,โปรตีน,ไขมันดีหรือวิตามิน เกลือแร่ ต่างๆหากไม่สามารถ เตรียมอาหาร ให้ลูกได้ครบถ้วน 3.ให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ เด็กควรมีกิจกรรม Active Play อย่างน้อยวันละ 60 นาที อาจจะเป็นช่วงเช้า 10 นาที กลางวัน 20 นาที และเย็น 30 นาที 4.ส่งเสริมการการเล่นของลูก โดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ เล่นโดยอิสระเพราะการเล่นของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า […]

Read more
X