การต่อจิ๊กซอรว์ มีข้อดีอะไรบ้าง

 จิ๊กซอว์ (ภาพต่อ) ส่งเสริมต่อพัฒนาการของเด็กด้านใด

ของเล่นชิ้นเล็กๆ ราคาไม่แพง แต่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับเด็กนั้นคือ Jigsaw Puzzle มาดูสิว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง         

  1. ฝึกการใช้งานอวัยวะส่วนตาและมือให้สัมพันธ์กัน เพราะการต่อจิ๊กซอว์ให้ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จะต้องใช้ทั้งประสาทส่วนตาในการตีความหมายของตัวจิ๊กซอว์ จากนั้นจึงนำมาต่อเรียงกันในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยมือ ดังนั้นการนำโปสเตอร์แบบจิ๊กซอว์มาใช้ที่อาจใช้ตัวเลขเชื่อมโยงกับรูปภาพในการต่อชิ้นส่วนก็จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีเล่นไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนการใช้อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้
  2. ฝึกความอดทน สร้างความพยายาม การต่อจิ๊กซอว์ในช่วงแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กบางคน ผู้ปกครองควรใจเย็นและคอยให้กำลังใจกับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความอดทนและมุมานะทำจนสำเร็จ ซึ่งหากทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะอดทนทำงานจนประสบความสำเร็จได้ดี
  3. ฝึกพัฒนาความคิดแบบตรรกะ เพราะรูปจิ๊กซอว์นั้นมักมีความเชื่อมโยงกัน อย่างจิ๊กซอว์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เด็กจะต้องนำตัวอักษรไปวางคู่กับคำที่เกี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้ เป็นการปูพื้นฐานไปสู่แนวคิดที่ยากหรือซับซ้อนมากขึ้นต่อไป
  4. ฝึกพัฒนาความจำ แบบจิ๊กซอว์เพื่อการศึกษาจะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้แล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำให้ดีมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย กระตุ้นให้เด็กจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คำศัพท์ หรือตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง
  5. ฝึกพัฒนาการด้านการแก้ปัญหา แม้ว่าจะต่อ Puzzle ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เด็กทุกคนต้องใช้ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาในการวาง Puzzle ให้ลงในช่อง แต่ชัดเจนที่สุดคือ หากต่อไม่สำเร็จจะไม่เห็นเป็นภาพที่ถูกต้อง
  6. ฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์ คือสิ่งที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี ยิ่งได้รับการกระตุ้นและดูแลอย่างเหมาะสมก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ได้ดี ดังนั้นด้วยรูปแบบของจิ๊กซอว์เพื่อการศึกษาที่เน้นการใช้รูปภาพและคำศัพท์ที่สัมพันธ์กันก็จะยิ่งช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น

            ผู้ปกครองที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและพัฒนาการของลูกน้อยจึงสามารถเลือกหาจิ๊กซอว์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกได้ แต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัย อย่างในเด็กเล็กควรเน้นรูปแบบจิ๊กซอว์ที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มีองค์ประกอบไม่กี่ชิ้น แต่ในเด็กที่เริ่มโตและรู้จักคำศัพท์บ้างแล้วก็ควรเลือกทั้งแบบที่มีรูปภาพและคำศัพท์ง่าย ๆ ควบคู่กันไปได้

Tagged , , , , ,

Leave a Reply

X