ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกสร้างได้ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล

เมื่อส่งลูกเข้าเรียนแม้ว่าจะเป็นชั้นเรียนใด ย่อมหลีกเลี่ยงการทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านหลังเลิกเรียนไม่ได้ ยิ่งในเด็กเล็กการทำแบบฝึกหัดอนุบาลอาจเป็นเรื่องยาก เพราะเด็กยังไม่รู้จักการอยู่นิ่ง ๆ หรือตั้งสมาธิกับงานตรงหน้าได้ ผู้ปกครองจึงควรเข้ามาช่วยเด็กในการทำแบบฝึกหัด ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. การใช้เวลาร่วมกัน การทำแบบฝึกหัดร่วมกับลูกน้อย คือเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากพ่อแม่ จึงนับเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสายสัมพันธ์ และสร้างความมั่นคงจนเด็กสามารถอยู่นิ่ง ๆ และทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดจนแล้วเสร็จได้
  2. เวลาในการสังเกต เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนย่อมเป็นช่วงเวลาที่ห่างสายตาจากพ่อแม่เป็นเวลานาน ๆ พ่อแม่ที่ห่วงและกังวลควรใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัดอนุบาลร่วมกันนี้ในการสังเกตพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูก อาจลองตั้งคำถามความเห็นของลูกที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เพื่อสังเกตว่าลูกมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน เพื่อนฝูง หรือบรรดาครู ๆ หรือไม่ พัฒนาการของลูกโดดเด่นทางด้านใดบ้าง หรือมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
  3. การให้กำลังใจ นอกเหนือจากการใช้เวลาร่วมกันแล้ว หากเด็กอนุบาลเกิดความไม่มั่นใจในการทำแบบฝึกหัด ผู้ปกครองก็ต้องใจเย็น ห้ามใช้คำพูดในเชิงตำหนิกับลูก แต่ควรใช้วิธีให้กำลังใจแทน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูก และทำให้ลูกมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น
  4. การฝึกวินัยในเด็ก พ่อแม่ส่วนมากมักมีหน้าที่การงานและอาชีพในการหาเลี้ยงชีพกันทุกคน บางคนจึงยากที่จะหาเวลามานั่งทำแบบฝึกหัดอนุบาลไปพร้อม ๆ กับลูก ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ดีคือการกำหนดเวลาที่แน่นอน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พ่อแม่มีความสะดวกมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังเรื่องวินัยการรักษาเวลาให้กับลูกได้อีกด้วย
  5. สร้างอารมณ์ทางบวกเวลาเด็กเครียด การทำแบบฝึกหัดที่ยาก ๆ หรือเป็นหัวข้อที่เด็กไม่ถนัดอาจสร้างความเครียดให้เด็กได้ง่าย ๆ พ่อแม่จึงควรสร้างอารมณ์ทางบวกให้เด็กด้วยการชมเชยทุกครั้งที่เด็กทำถูกต้อง หรืออาจลองดึงให้เด็ก ๆ ทำข้อที่ง่ายให้เสร็จก่อนเพื่อมีกำลังใจ

การแบ่งเวลาเพื่อทำแบบฝึกหัดอนุบาลร่วมกับเด็ก จึงนับเป็นช่วงเวลาของครอบครัว นอกจากจะได้ใช้เวลาร่วมกับเด็ก ๆ แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการสร้างสายสัมพันธ์ สร้างอารมณ์ทางบวกให้เด็ก สร้างวินัยให้เด็ก และยังเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ซึ่งเด็ก ๆ จะสามารถจดจำได้แม้ว่าพวกเขาจะเจริญเติบโตแล้ว ถือเป็นช่วงสำคัญของการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ให้เด็กและสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคงของสมาชิกในครอบครัว

Leave a Reply

X