ทำไมเด็กถึงต้องลากเส้นระบายสี

ฝึกลากเส้นระบายสีในแบบฝึกหัดอนุบาล มีผลดีอย่างไร

            ในช่วงวัยเด็กเป็นปฐมวัยแห่งการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมอง มือ แขน หรือขาที่เด็กจะต้องค่อย ๆ เรียนรู้จนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยวิธีการต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการหัดขีดเขียนตัวหนังสือ หรือแม้แต่การฝึกลากเส้นระบายสีในแบบฝึกหัดอนุบาล สิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่ แต่มีความสำคัญมากในเด็กเล็ก เพราะการฝึกลากเส้นระบายสีจะช่วยก่อให้เกิดผลดีในเด็กได้ดังนี้

  1. ฝึกการใช้นิ้วมือและมือ เนื่องจากในวัยเด็กกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้งานได้คล่องแคล่วมากนัก การฝึกลากเส้นระบายสีจึงช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะจับดินสอหรือสีได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทำงานที่ประสานกันระหว่างแขนและมือในการขีดเส้นลวดลายรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
  2. ฝึกการมองและการสังเกต ในแบบฝึกหัดอนุบาลมักมีเส้นประหรือรูปตัวอย่างเพื่อให้เด็กใช้สังเกตในการลากเส้นระบายสีแต่ละครั้ง ดังนั้นการฝึกเด็กด้วยวิธีการดังกล่าวจึงช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต และยังเป็นการพัฒนาการทำงานให้สัมพันธ์กันระหว่างมือและสายตาอีกด้วย
  3. ฝึกการใช้สมาธิ การฝึกเด็กให้มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งการเตรียมแบบฝึกต่าง ๆ ให้เด็กลองทำอย่างการลากเส้นระบายสีก็จะช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็ก ๆ ได้ดี และยังไม่ยากเกินไปที่จะทำให้เด็กไม่สามารถทำได้ เด็ก ๆ จึงรู้สึกสนุกที่จะทำตาม จนเกิดเป็นสมาธิในการทำงาน
  4. ฝึกการแสดงอารมณ์ การใช้สีในการวาดเส้นนับเป็นวิธีหนึ่งในการสื่อสารอารมณ์ของเด็กได้ดี เด็กที่ขี้หงุดหงิดมักมีลายเส้นที่วุ่นวาย ลงสีหนัก หรือใช้สีโทนร้อนแรงเป็นหลัก ซึ่งหากผู้ใหญ่อยู่ใกล้ในระหว่างที่เด็กฝึกวาดเส้นระบายสีก็จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจในวุฒิภาวะอารมณ์ของเด็กได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้เตรียมการแก้ไขหรือดูแลเด็ก ๆ ให้ดีมากขึ้นได้
  5. ฝึกการสร้างสรรค์จินตนาการ การใช้แบบฝึกหัดอนุบาล1 ลากเส้นเพื่อฝึกให้เด็กลากเส้นระบายสีบ้างครั้งก็ไม่ควรตีกรอบหรือจำกัดวงแคบจนเกินไป แต่ควรปล่อยให้เด็กได้แสดงจินตนาการของตนเองออกมาให้เต็มที่ เด็กบางคนอาจมีการลากเส้นนอกกรอบที่กำหนด หรือเพิ่มรูปนกและดอกไม้ลงไปในภาพที่ใช้ฝึกลากเส้นด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นได้ดี

            การฝึกฝนเด็กด้วยแบบฝึกหัดอนุบาลจึงนับเป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ควรช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และกระตุ้นให้เด็กเปิดรับการฝึกฝนที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเขาอย่างเต็มที่

Tagged , , ,

Leave a Reply

X