ความสำคัญของหนังสือนิทานเด็กกับพัฒนาการ

ความสำคัญของ หนังสือนิทานเด็ก กับพัฒนาการ

หนังสือเด็ก หนังสือนิทานเด็ก แบบฝึกหัดอนุบาล หนังสือชุดสติกเกอร์ หนังสือนิทานสองภาษา หนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก แบบฝึกหัดเสริมอีคิว หนังสือพัฒนาสมองเด็ก แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เด็ก แบบฝึกหัดระบายสี สำนักพิมหนังสือเด็ก ความรู้รอบตัวสำหรับเด็ก จิ๊กซอว์สำหรับเด็ก ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ แบบฝึกลากเส้น

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายมาสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูก ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ผู้ปกครองนิยมนำมาใช้นั้นก็คือ หนังสือนิทานเด็ก นั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้หนังสือนิทานกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนั้นมีดังต่อไปนี้

  • จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราวในนิทานมักเต็มไปด้วยสีสันและเนื้อหาที่สร้างการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็ก ดังนั้นเมื่ออ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังก็จะทำให้เด็กได้คิดตาม เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการฝึกสมองของเด็กให้มีพัฒนาการตามไปด้วย
  • เสริมสร้างความเชื่อมั่น ในระหว่างที่ผู้ปกครองกำลังอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ก็มักเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ได้ใช้เวลาอยู่กับเด็กได้อย่างเต็มที่ จึงช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ยิ่งการปล่อยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น หรือท่าทางต่าง ๆ ในระหว่างการอ่าน หนังสือนิทานเด็ก เสริมพัฒนาการ ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออกของเด็กให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
  • พัฒนาการทางสังคม เรื่องราวใน หนังสือนิทานเด็ก มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน หรือเรื่องราวที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคม ดังนั้นการอ่านหนังสือนิทานก็จะช่วยให้เด็กรู้จักและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม เรียนรู้ว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ควรทำและเรื่องใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำได้ดี
  • พัฒนาด้านการจดจำ การอ่านหนังสือนิทานสําหรับปฐมวัยในเด็กเล็กนั้น เด็ก ๆ มักยังไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ให้พ่อแม่ได้รู้ว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาในหนังสือ แต่เด็กก็จะสามารถรับรู้เรื่องราวที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่านให้ฟังได้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ในกรณีที่เด็กโตขึ้น จะเริ่มมีการเลือกประเภทหนังสือที่ชอบให้อ่าน หรือรู้สึกสนุกร่วมทุกครั้งที่ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กรู้จักจดจำสิ่งที่ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังได้เป็นอย่างดี
  • พัฒนาเซลล์สมอง การอ่านหนังสือนิทานช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ซึ่งนอกจากนิทานที่เป็นตัวอักษรแล้ว ผู้ปกครองอาจใช้หนังสือนิทานภาพมาให้เด็กได้อ่านและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพประกอบ ซึ่งการกระตุ้นให้สมองของเด็กได้ทำงานจะช่วยให้เซลล์สมองของเด็กที่กำลังตื่นตัวเหล่านี้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ลดการเกิดอาการสมองฝ่อได้ในอนาคต

การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ในเด็กเล็กนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งปฐมวัยที่เด็ก ๆ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ ซึ่ง หนังสือนิทานเด็ก ก็นับว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยที่หาซื้อได้ง่าย มีหลากหลายรูปแบบให้ผู้ปกครองได้เลือกซื้อหามาใช้กัน ผู้ปกครองจึงควรเลือกนิทานที่เหมาะกับวัยของเด็ก เนื้อหาในเรื่องช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อพัฒนาการของเด็กได้เต็มที่ www.aksaraforkids.com

Leave a Reply

X