เตรียมสมองลูกน้อยให้พร้อมกับอนาคตยุค 4.0 แล้วหรือยัง

เตรียมสมองลูกน้อยให้พร้อมกับอนาคตยุค 4.0 แล้วหรือยัง

การคิดวิเคราะห์ฉับไว ความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความสำคัญมากสำหรับเด็กยุคใหม่

การเลี้ยงลูกทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ใช่คนวางแผนทุกอย่างให้ลูก แต่จะทำหน้าที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ลูก และสามารถเลือกด้วยตัวเองได้ เช่น ปล่อยให้ลูกได้ทดลอง ในสิ่งแม้แต่ พ่อแม่ยังไม่เคยทำ หรือ คิดว่าการทำผิดคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ครูที่ดีที่สุดของลูกคือการเปิดกว้างทางความคิด การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิต

ช่วงเวลาที่จะพัฒนาสมองเด็กที่ดีที่สุดคือ แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่โครงสร้างของสมองจะมีการพัฒนาระบบการทำงานที่ซับซ้อน เพื่อการทำงานอย่างไร้ขีดจำกัด จนสามารถเชื่อมโยงต่อยอดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์

มาดูกิจกรรมเสริมสร้างสมองกัน:-
1.สร้างสมอง…ผ่านเสียงหัวเราะ การหัวเราะช่วยพัฒนาทักษะทางสติปัญญา และอารมณ์
2. ใส่ใจ..เมื่อหนูน้อยชอบเลียนแบบ
3. เล่นเพื่อเรียนรู้-ทายชื่อสิ่งของ / สัมผัส/ดมกลิ่น/จ๊ะเอ๋/ทายของ/เล่นนิ่งชนะ
4. อ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังเพียงวันละ 15 นาที
5. โภชนการ การพักผ่อนที่เพียงพอ และ การโอบกอด

พัฒนาการทางสมองของลูกนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ถ้าหากพ่อแม่ให้ความสำคัญ กระตุ้นสมองผ่านการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และก้าวไปได้ไกลกว่าในอนาคต

Leave a Reply

X