สร้างกิจวัตร กิจกรรมการอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกรัก

อ่านนิทาน สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

การวิจัยเรื่องสมองทำให้นักวิจัยมั่นใจว่าการเล่านิทานช่วยให้เด็กพัฒนากระบวนการคิด การเชื่อมโยงเรื่องราว และ การจัดระบบเรื่องราวให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานของสมอง การอ่านนิทานให้เด็กฟัง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การสร้างกิจวัตรอ่านนิทานก่อนนอนมีความสำคัญอย่างไร?
การสร้างกิจวัตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ทำให้เค้ารู้ว่าเวลาไหนควรทำอย่างไร การสร้างกิจวัตรการอ่านนิทานก่อนนอนก็จะทำให้เค้ารู้ว่า หลังจากการอ่านนิทานเสร็จก็ได้เวลานอนแล้วนั่นเอง

Tip:การอ่านนิทาน
1. การอ่านออกเสียงมีความสำคัญพอๆกับการพูดคุยกับลูก
2. การอ่านหนังสือพ่อแม่จะต้องทำเป็นนิสัย
3. อ่านด้วยการออกท่าทาง สีหน้าอารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง ร้องเพลงประกอบ หรือ ทำเสียงสัตว์ฯ ช่วยเพิ่มความสนุกในการอ่าน

 

 

Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

X