7 เทคนิคลูกฉลาดสร้างได้

7 เทคนิคลูกฉลาดสร้างได้

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กๆ จะต้องอยู่ในสถาบันการเรียนทั้งวัน รวมทั้งการเรียนพิเศษอื่นๆ นอกจากเราจะพัฒนาสมองซีกซ้ายแล้ว อย่าลืมพัฒนาสมองซีกขวา และทักษะชีวิตของลูกน้อยด้วย

มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

1.พ่อแม่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว การแสดงออกซึ่งความรักของพ่อแม่มีผลทำ ให้เด็กหลั่งสาร ” Human Growth Factor” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมอง คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาร่วมกับลูกในช่วงเย็นของทุกวัน

2.ดูแลให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ไม่ขาดไม่เกิน ที่สำคัญคือ การรับสารอาหาร DHA โอเมก้า 3 , ไอโอดีน,โปรตีน,ไขมันดีหรือวิตามิน เกลือแร่ ต่างๆหากไม่สามารถ เตรียมอาหาร ให้ลูกได้ครบถ้วน

3.ให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สถานที่ต่างๆ เด็กควรมีกิจกรรม Active Play อย่างน้อยวันละ 60 นาที อาจจะเป็นช่วงเช้า 10 นาที กลางวัน 20 นาที และเย็น 30 นาที

4.ส่งเสริมการการเล่นของลูก โดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ เล่นโดยอิสระเพราะการเล่นของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเข้าสังคม เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขแต่ควรเลือกของเล่น หรือสถานที่ที่มีความปลอดภัย

5.คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นนักอ่านนักเล่าที่ดี การอ่านนิทานซึ่งจะช่วยสร้างจินตนาการ ส่งผลต่อความคิดสมองได้พัฒนาและช่วยพัฒนาสมองในด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร โดยการปฏิบัติจริงจากการพูด การฟัง การเขียน ทำให้เด็กมีการพัฒนาทักษะชีวิต

6.ให้ลูกอยู่กับดนตรี และจังหวะ ตัวโน๊ตสร้างทำนอง ดนตรีสร้างสมองเด็กผ่อนคลาย อารมณ์ได้ดีและยังทำให้เซลล์สมองทำง่ายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

7.ส่งเสริมให้ลูกออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ คล่องแคล่ว เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของ ลูกช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองลูกได้

Leave a Reply

X